­

Eerste Hulp Bij Ongelukken EHBOEerste Hulp bij Ongelukken of Eerste Hulp Bij Ongevallen (EHBO), tegenwoordig ook wel bekend onder de naam Eerstehulpverlening en onder de naam Spoedeisende Hulpverlening bij Slachtoffers, is (medische) hulp die geboden kan worden aan uw medemensen in nood. Dit kan zijn (levensbedreigende) letsels en stoornissen in afwachting van professionele hulpverleners, of kleinere letsels die u zelf kunt behandelen. Denk daarbij aan benadering van het slachtoffer, stabiele zijligging, stelpen van bloedingen, handelen in shock. Om in een bepaalde situatie de juiste handelingen te kunnen verrichten is training hiervoor noodzakelijk. Hulpvaardige Handen biedt u deze training.

BedrijfsHulpVerlening (BHV)Bedrijfshulpverlening (BHV) is hulp die kan worden geboden door werkgever of werknemers binnen een bedrijf wanneer zich een ongewenste gebeurtenis voordoet rondom ongevallen, brand en ontruiming. Dit kan zijn een brandoefening, bewusteloosheid van een medewerker, lekken van giftige stoffen, onveilige situaties, enzovoort. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening verplicht voor de meeste organisaties.

De regel van 1 BHV-er op de 50 werknemers bestaat allang niet meer. Er dient altijd een BHV-er aanwezig te zijn. Wij geven 8 begincursussen per jaar in Nijkerk

Voor sommige organisaties kunnen uitzonderingen worden gemaakt en voor organisaties waar een verhoogde kans op ongevallen bestaat kan het EHBO-diploma zelfs verplicht worden gesteld buiten de BHV-verplichting om.

Reanimatie / AEDWekelijks gebeurt het dat circa 300 mensen getroffen worden door een circulatiestoornis (ademhaling en bloedtoevoer) buiten het ziekenhuis om. Wellicht hebt u het al eens meegemaakt in uw directe omgeving. In zo’n geval is het goed wanneer u weet hoe te handelen. De Nederlandse Reanimatie Raad definieert reanimatie als volgt: reanimatie is het geheel van handelingen voor het herstel van spontane circulatie en/of ademhaling. Reanimatie omvat daarom de combinatie borstcompressies en beademing en de inzet van de AED. Reanimatie staat ook wel bekend als BLS (Basic Life Support) of CPR (Cardio Pulmorale Resuscitatie).

Kinder EHBOOp 1 januari 2010 is de nieuwe wet Kinderopvang ingegaan.

Deze wet houdt in dat gastouders in het bezit dienen te zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen door Het Oranje Kruis. Handhaving van deze wet geschiedt door GGD inspecteurs.

In de bovenstaande gevallen is alleen de basis EHBO niet voldoende, maar dient u ook in het bezit te zijn van het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, dan wel een aantekening op uw EHBO-diploma.

Ook kan het zijn dat u veel met kinderen werkt of deze in uw dagelijkse omgeving hebt, en wil weten hoe u dient te handelen in geval van nood.

Hulpvaardige Handen kan u hierbij helpen.

­
­
­

BHV

Begincursus € 250,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
NIBHV
certificaat
Boek
Lunch, koffie en thee

 

­
­
­

EHBO

Begincursus
€ 300,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
Oranje kruis
diploma
Boek
Lunch, koffie en thee

 

­
­
­

AED

Begincursus
€ 50,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
NRR
certificaat
Boek
Lunch, koffie en thee

 

­
­
­

EHBO

aan kinderen€ 130,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
Oranje kruis
diploma
Boek
Lunch, koffie en thee

 

Heeft u vragen? Bel ons op 06 1613 6423

 

­