­

Kinder EHBOOp 1 januari 2010 is de nieuwe wet Kinderopvang ingegaan.

Deze wet houdt in dat gastouders in het bezit dienen te zijn van een geldig certificaat Eerste Hulp aan Kinderen door Het Oranje Kruis. Handhaving van deze wet geschiedt door GGD inspecteurs.

In de bovenstaande gevallen is alleen de basis EHBO niet voldoende, maar dient u ook in het bezit te zijn van het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen, dan wel een aantekening op uw EHBO-diploma.

Ook kan het zijn dat u veel met kinderen werkt of deze in uw dagelijkse omgeving hebt, en wil weten hoe u dient te handelen in geval van nood.

Hulpvaardige Handen kan u hierbij helpen.

Begincursus EHBO aan kinderen, gecertificeerd door het Oranje kruis.

Heeft u nog geen relevante EHBO ervaringen met kinderen? Dan is de begincursus geschikt voor u. De begincursus Kinder-EHBO duurt 9 uur. De kosten hiervoor bedragen

€ 130,- per persoon. Dit is inclusief BTW, lesmateriaal, koffie, thee en eventuele lunch.

In de meeste gevallen kunt u de cursuskosten terug vragen bij uw ziektekostenverzekering.

Kijk voor verdere informatie op uw polisblad.

Cursusdata 2024 op aanvraag.

Begincursus:

De onderwerpen die tijdens de cursus behandeld worden:

 1. Het kind en zijn omgeving
 2. Preventieve maatregelen
 3. Vijf belangrijke punten
 4. Kinderziekten en verschijnselen
 5. Kindermishandeling
 6. Stoornissen in het bewustzijn
 7. Stoornissen in de ademhaling
 8. Stoornissen in het bewustzijn én de ademhaling
 9. AED en niet effectieve beademing
 10. Ernstige bloedingen
 11. Shock
 12. Uitwendige wonden
 13. Brandwonden
 1. Elektriciteitsletsel
 2. Kneuzingen en verstuiking
 3. Botbreuken en ontwrichtingen
 4. Wervelletsels
 5. Oogletsels
 6. Neus/oorletsels
 7. Tandletsels
 8. Oververhitting
 9. Onderkoeling
 10. Bevriezing
 11. Vergiftiging
 12. Steken en beten

Toets:

Uiteindelijk wordt de begincursus afgesloten met een toets. U dient hiervoor minstens 15 jaar oud zijn en u moet u kunnen legitimeren. Indien de toets met goed gevolg wordt afgesloten krijgt u een officieel certificaat van Het Oranje Kruis. Deze is twee jaar geldig en wordt telkens verlengd voor de duur van twee jaar indien u deelneemt aan de speciale herhalingslessen.

Lesmateriaal:

Tijdens de begincursus wordt gebruik gemaakt van Het Oranje Kruis boekje Eerste Hulp aan Kinderen welke verstrekt wordt door de docent. Deze is nadien voor eigen bezit. Indien u al in het bezit bent van een Oranje Kruis boekje, dient u met de docent te overleggen over de geschiktheid hiervan.


Aanmelden kan via:

info@ehbo-bhv.nl

­
­
­

BHV

Begincursus € 250,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
NIBHV
certificaat
Boek
Lunch, koffie en thee

 

­
­
­

EHBO

Begincursus
€ 300,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
Oranje kruis
diploma
Boek
Lunch, koffie en thee

 

­
­
­

AED

Begincursus
€ 50,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
NRR
certificaat
Boek
Lunch, koffie en thee

 

­
­
­

EHBO

aan kinderen€ 130,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
Oranje kruis
diploma
Boek
Lunch, koffie en thee

 

Heeft u vragen? Bel ons op 06 1613 6423

 

­