­

BedrijfsHulpVerlening (BHV)Bedrijfshulpverlening (BHV) is hulp die kan worden geboden door werkgever of werknemers binnen een bedrijf wanneer zich een ongewenste gebeurtenis voordoet rondom ongevallen, brand en ontruiming. Dit kan zijn een brandoefening, bewusteloosheid van een medewerker, lekken van giftige stoffen, onveilige situaties, enzovoort. Sinds 1994 is bedrijfshulpverlening verplicht voor de meeste organisaties.

De regel van 1 BHV-er op de 50 werknemers bestaat allang niet meer. Er dient altijd een BHV-er aanwezig te zijn. Wij geven 8 begincursussen per jaar in Nijkerk

Voor sommige organisaties kunnen uitzonderingen worden gemaakt en voor organisaties waar een verhoogde kans op ongevallen bestaat kan het EHBO-diploma zelfs verplicht worden gesteld buiten de BHV-verplichting om.

Om te weten hoe u in dergelijke bovengenoemde situaties moet reageren en handelen biedt Hulpvaardige Handen u de volgende cursussen aan:

Begincursus

Heeft u nog geen relevante BHV-ervaringen? Dan is de begincursus geschikt voor u. Deze begincursus BHV bestaat uit twee volle lesdagen van 9.00 tot 16.30 uur. De prijzen zijn vanaf

€ 300,-per persoon. Dit is exclusief BTW, maar inclusief lunch, koffie, thee en certificaten.

Cursusdata 2024

30 Januari en 6 februari

18 en 25 maart

13 en 16 mei

18 en 25 juni

23 en 30 september

5 en 12 november

9 en 12 december

Herhalingsles BHV

30 Januari

18 maart

13 mei

18 juni

23 september

5 november

9 december

Verloopt uw BHV-diploma bijna? Dan kunt u deelnemen aan de speciale herhalingscursus. Deze duurt één hele dag of twee halve lesdagen (eventueel ook in de avonduren). De prijzen zijn vanaf € 150,- per persoon. Dit is exclusief BTW, maar inclusief lesmateriaal, koffie, thee en eventuele lunch.

Deze lessen worden gegeven in Nijkerk.

Onderwerpen:

De onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld zijn:

 1. Niet-spoedeisende Eerste Hulp
 2. Spoedeisende Eerste Hulp
 3. Brandbestrijding
 4. Ontruiming
 5. Veiligheids- en gezondheidswetgeving
 6. Gevaren, risico’s en preventie
 7. Ongevallen: oorzaak en preventie
 8. Veiligheidsgedrag
 9. Rechten, plichten en overleg
 1. Procedures, instructies en signalering
 2. Voorbereiding op noodsituaties
 3. Gevaarlijke stoffen
 4. Brand en explosie
 5. Arbeidsmiddelen
 6. Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 7. Elektriciteit
 8. Persoonlijke Beschermingsmiddelen

 

Examen:

Uiteindelijk wordt de cursus afgesloten met een examen, welke bestaat uit twee onderdelen, namelijk Eerste Hulp (1) en Brandbestrijding en ontruiming (2). Beide delen bestaan uit een theoretisch en praktijkdeel. Indien het examen met goed gevolg wordt afgesloten ontvangt u een diploma BHV. Uw BHV-diploma is vervolgens één jaar geldig. Daarna zult u weer deel moeten nemen aan de speciale herhalingslessen om uw geldigheid te behouden.

Lesmateriaal:

Tijdens de begin-cursus wordt gebruik gemaakt van NIBHV-boek welke verstrekt wordt door de docent. Deze is nadien voor eigen bezit. Indien u al in het bezit bent van een NIBHV-boek, dient u met de docent te overleggen over de geschiktheid hiervan.


Aanmelden kan via:

info@ehbo-bhv.nl

­
­
­

BHV

Begincursus € 250,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
NIBHV
certificaat
Boek
Lunch, koffie en thee

 

­
­
­

EHBO

Begincursus
€ 300,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
Oranje kruis
diploma
Boek
Lunch, koffie en thee

 

­
­
­

AED

Begincursus
€ 50,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
NRR
certificaat
Boek
Lunch, koffie en thee

 

­
­
­

EHBO

aan kinderen€ 130,-
Indien u zelf een groep van minimaal 8 en maximaal 12 personen weet samen te stellen zijn er aantrekkelijke kortingen mogelijk.

incl. onderstaande:
Oranje kruis
diploma
Boek
Lunch, koffie en thee

 

Heeft u vragen? Bel ons op 06 1613 6423

 

­